Ένταξη και σχεδιασμός φοιτητικών υποδομών άμεσης ανάγκης στην πόλη της Ξάνθης.
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι φοιτητές και ιδιαίτερα οι πρωτοετείς φοιτητές αλλά και τις ανάγκες των φοιτητών για κάποιες εξυπηρετήσεις στο campus, ζητείται ο σχεδιασμός μονάδων που θα συνδυάζουν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες διαφορετικά είδη παροχών και οι οποίες θα εντάσσονται τόσο στην περιοχή του campus όσο και σε άλλους δημόσιους χώρους που θα μελετηθούν σχετικά ώστε να φιλοξενήσουν αυτές τις συχνά παρασιτικές δομές.

Το υπόβαθρο είναι καταρχήν συνολικά η πόλη της Ξάνθης και περιλαμβάνει τόσο το campus όσο και την πόλη καθαυτή, αλλά μόνο σε ότι αφορά σημεία τα οποία να επιτρέπουν την παρασιτική λειτουργία των ζητούμενων μονάδων. Οι μονάδες μπορούν να λειτουργούν ως κατοικίες έκτακτης ανάγκης ή ως κύτταρα όπου φιλοξενούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτές που προτείνονται, χωρίς να είναι δεσμευτικές, είναι η δραστηριότητα του ύπνου-ανάπαυσης, της προσωπικής υγιεινής, της εργασίας, του φαγητού και της αποθήκευσης. Τα κύτταρα που θα προορίζονται για κάθε μία δραστηριότητα θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να συντίθενται σε πιο πολύπλοκες δομές με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τους. Η σύνδεσή τους με τα απαραίτητα δίκτυα για τη λειτουργία τους μπορεί να στηρίζεται σε δύο λογικές α) στη λογική της δημιουργίας υποδομών με κατασκευές-υποδοχείς για plug-in εγκατάσταση των κυττάρων σε χώρους που κάτι τέτοιο κρίνεται εφικτό και β) στην παρασιτική ανάπτυξη των κυττάρων σε σχέση με ήδη υπάρχοντα, δημόσια κτήρια. Είναι προφανές ότι τόσο στην μονοκυτταρική τους κατάσταση όσο και στη συνδυαστική εκδοχή τους πρέπει να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους και η μεταφορά τους. Επιπλέον το κάθε κύτταρο θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύεται σε κάποια «κλειστή» και προστατευμένη μορφή. Οι διαστάσεις των κυττάρων τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή μορφή τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη το σύστημα αποθήκευσης, τη δυνατότητα συναρμολόγησης με άλλα κύτταρα καθώς και τα ανθρωπομετρικά δεδομένα.

Πολυξένη Μάντζου
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος και Κατασκευή Α' Ομάδα - Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Οργάνωση λόγω κατάληψης

Λόγω καταλήψεων η επόμενη παρουσίαση θα γίνει μέσω του blog.
Μέχρι τη Δευτέρα 13/12 κάθε ομάδα να αναρτήσει 1 πινακίδα ανακεφαλαίωσης μέχρι τώρα και 2-3 πινακίδες ότι έχει προχωρήσει.
Μέχρι την Παρασκευή 17/12 να γίνει ο σχολιασμός των αναρτήσεων, με τον εξής τρόπο: κάθε ομάδα με μονό αριθμό από την παρακάτω λίστα σχολιάζει τις ζυγές και το αντίστροφο. Κάθε σχόλιο να είναι συνοπτικό μέχρι 30 λέξεις.

1.Αλεξανδροπούλου - Βογιατζή - Καψάλας - Νίκα
2. Βενιεράκης-Βιαροπούλου-Ζάχος-Μαυρουδή
3. Γιαννακόπουλος-Αποστολίδης-Κουβίδης-Σγουροπούλου
4. Βαρελά-Θεοδωρούδη-Καράμπαλη
5. Καλαϊτζίδης-Μητσούλη-Νιώτης-Χεριανίδης
6. Αηδόνης-Βαρδαξής-Σουραβλής-Οικονομίδου
7. Μπούση-Κλείτσα-Κούβαρη-Τρίμμη

Όποια ομάδα θέλει παραπάνω σχόλια μέχρι τη Δευτέρα 13/12 επειδή έχει ήδη προχωρήσει μπορεί να επικοινωνήσει με την κα Μάντζου μέσω e-mail.

Δεν υπάρχουν σχόλια: