Ένταξη και σχεδιασμός φοιτητικών υποδομών άμεσης ανάγκης στην πόλη της Ξάνθης.
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι φοιτητές και ιδιαίτερα οι πρωτοετείς φοιτητές αλλά και τις ανάγκες των φοιτητών για κάποιες εξυπηρετήσεις στο campus, ζητείται ο σχεδιασμός μονάδων που θα συνδυάζουν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες διαφορετικά είδη παροχών και οι οποίες θα εντάσσονται τόσο στην περιοχή του campus όσο και σε άλλους δημόσιους χώρους που θα μελετηθούν σχετικά ώστε να φιλοξενήσουν αυτές τις συχνά παρασιτικές δομές.

Το υπόβαθρο είναι καταρχήν συνολικά η πόλη της Ξάνθης και περιλαμβάνει τόσο το campus όσο και την πόλη καθαυτή, αλλά μόνο σε ότι αφορά σημεία τα οποία να επιτρέπουν την παρασιτική λειτουργία των ζητούμενων μονάδων. Οι μονάδες μπορούν να λειτουργούν ως κατοικίες έκτακτης ανάγκης ή ως κύτταρα όπου φιλοξενούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτές που προτείνονται, χωρίς να είναι δεσμευτικές, είναι η δραστηριότητα του ύπνου-ανάπαυσης, της προσωπικής υγιεινής, της εργασίας, του φαγητού και της αποθήκευσης. Τα κύτταρα που θα προορίζονται για κάθε μία δραστηριότητα θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να συντίθενται σε πιο πολύπλοκες δομές με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τους. Η σύνδεσή τους με τα απαραίτητα δίκτυα για τη λειτουργία τους μπορεί να στηρίζεται σε δύο λογικές α) στη λογική της δημιουργίας υποδομών με κατασκευές-υποδοχείς για plug-in εγκατάσταση των κυττάρων σε χώρους που κάτι τέτοιο κρίνεται εφικτό και β) στην παρασιτική ανάπτυξη των κυττάρων σε σχέση με ήδη υπάρχοντα, δημόσια κτήρια. Είναι προφανές ότι τόσο στην μονοκυτταρική τους κατάσταση όσο και στη συνδυαστική εκδοχή τους πρέπει να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους και η μεταφορά τους. Επιπλέον το κάθε κύτταρο θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύεται σε κάποια «κλειστή» και προστατευμένη μορφή. Οι διαστάσεις των κυττάρων τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή μορφή τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη το σύστημα αποθήκευσης, τη δυνατότητα συναρμολόγησης με άλλα κύτταρα καθώς και τα ανθρωπομετρικά δεδομένα.

Πολυξένη Μάντζου
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος και Κατασκευή Α' Ομάδα - Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας παρακαλούμε να δηλώσετε ποιες ομάδες προτίθενται να παρευρίσκονται στο μάθημα της Δευτέρας 20-12 και της Τρίτης 21-12, ώστε να διευκολυνθεί η οργάνωση του μαθήματος.
Π.Μ.

Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΒΑΡΕΛΑ-ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ-ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ-ΚΡΑΙΑΣ-ΣΑΜΑΡΑΣ

parousiasi13.12

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ-ΝΙΩΤΗΣ-ΧΕΡΙΑΝΙΔΗΣ

TOPOS_KATASKEYI1

Βενιεράκης-Βιαροπούλου-Ζάχος-Μαυρουδή

13-12

Αλεξανδροπούλου - Βογιατζή - Καψάλας - Νίκα

πινακίδα 1 πινακίδα 2 πινακίδα 3

Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Οργάνωση λόγω κατάληψης

Λόγω καταλήψεων η επόμενη παρουσίαση θα γίνει μέσω του blog.
Μέχρι τη Δευτέρα 13/12 κάθε ομάδα να αναρτήσει 1 πινακίδα ανακεφαλαίωσης μέχρι τώρα και 2-3 πινακίδες ότι έχει προχωρήσει.
Μέχρι την Παρασκευή 17/12 να γίνει ο σχολιασμός των αναρτήσεων, με τον εξής τρόπο: κάθε ομάδα με μονό αριθμό από την παρακάτω λίστα σχολιάζει τις ζυγές και το αντίστροφο. Κάθε σχόλιο να είναι συνοπτικό μέχρι 30 λέξεις.

1.Αλεξανδροπούλου - Βογιατζή - Καψάλας - Νίκα
2. Βενιεράκης-Βιαροπούλου-Ζάχος-Μαυρουδή
3. Γιαννακόπουλος-Αποστολίδης-Κουβίδης-Σγουροπούλου
4. Βαρελά-Θεοδωρούδη-Καράμπαλη
5. Καλαϊτζίδης-Μητσούλη-Νιώτης-Χεριανίδης
6. Αηδόνης-Βαρδαξής-Σουραβλής-Οικονομίδου
7. Μπούση-Κλείτσα-Κούβαρη-Τρίμμη

Όποια ομάδα θέλει παραπάνω σχόλια μέχρι τη Δευτέρα 13/12 επειδή έχει ήδη προχωρήσει μπορεί να επικοινωνήσει με την κα Μάντζου μέσω e-mail.

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Βενιεράκης - Βιαροπούλου - Ζάχος - Μαυρουδή

b-parousiasi

Παραδείγματα Κατοικιών - Θεόφιλος Ζάχος

The Of

Παραδείγματα Κατοικιών - Βενιεράκης Μανώλης

αναλυση

Παραδείγματα Κατοικιών - Νερίνη Μαυρουδή

νερινη

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ-ΝΙΩΤΗΣ-ΧΕΡΙΑΝΙΔΗΣ

topos kataskevi

παραδείγματα κατοικιών - Κλείτσα Μαρίαπαραδείγματα κατοικιών - Βασιλική Κούβαρη

παραδείγματα κατοίκησης - Μ. Βογιατζή

Κλείτσα Κούβαρη Μπούση ΤρίμμηΜαρία-Αννα Θεοδωρούδη

Παρουσίαση29-11-2010(2)

Βαρδαξής - παραδείγματα κατοικιών

Σημειώσεις Μαθήματος 29/11

Σημειωσεις-29-11

Για αύριο υπάρχει η ατομική εργασία ανάλυσης 2 κατοικιών με τρεις διαφορετικούς παράγοντες, όπως πχ

φως, πορεία, πάτωμα, ανοίγματα, κενό-πλήρες, έπιπλα, καθ' ύψος, ηλεκτρικό, θέρμανση, αερισμός, υφές-υλικά, χρώματα, σχέση μέσα - έξω κ.ά.

Αυτή είναι μια παρεμφερής εργασία ανάλυσης κατοικιών από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και αυτό το site του μαθήματος.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα διπλωματικών εργασιών με παρεμφερές θέμα - ελάχιστη μετακινήσιμη κατοικία από το περιοδικό Αρχιτεκτονικά Θέματα, τεύχη 7/1973 και 8/1974.

Parade Arx Them

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Αποστολίδης-Γιαννακόπουλος-Κουβίδης-Σγουροπούλου

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ-ΝΙΩΤΗΣ-ΧΕΡΙΑΝΙΔΗΣhttp://www.metalocus.es/content/en/blog/story-buckminster-fuller-and-union-tank-car-dome

Bενιεράκης - Βιαροπουλου - Ζάχος - Μαυρουδή

1_11

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Αποστολίδης-Γιαννακόπυλος-Κουβίδης-Σγουροπύλου

A1_Bενιεράκης_Βιαροπούλου_Ζάχος_Μαυρουδή

teuxosA

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΝΤΣΟΥΛΗ-ΝΙΩΤΗΣ-ΧΕΡΙΑΝΙΔΗΣ

Παρουσίαση1

Βενιεράκης - Βιαροπούλου - Ζάχος - Μαυρουδή: Πιθανά Σημεία Εγκατάστασης Παρασίτων


Προβολή Σημεία εγκατάσταης παρασίτων σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Σημεια
Αηδόνης - Βαρδαξής - Οικονομίδου - Σουραβλής
Παρουσίαση 25/10/2010

Κλειτσα- Κουβαρη- Μπουση- Τριμμη

ψυχογεωγραφια πολης
κλείτσα, κούβαρη, μπούση, τρίμμη

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 9ο Εξάμηνο 2010-11

Μαθήμα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός:Τόπος και Κατασκευή

ΟΜΑΔΑ Α Πολυξένη Μάντζου
Επικ. Καθηγήτρια

ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός Μεταφερόμενων-Συναρμολογούμενων Μονάδων Εξυπηρέτησης Φοιτητών


1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το θέμα του μαθήματος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος και Κατασκευή, για την Α΄Ομάδα αναφέρεται στην ένταξη και στο σχεδιασμό φοιτητικών υποδομών άμεσης ανάγκης στην πόλη της Ξάνθης.

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι φοιτητές και ιδιαίτερα οι πρωτοετείς φοιτητές αλλά και τις ανάγκες των φοιτητών για κάποιες εξυπηρετήσεις στο campus, ζητείται ο σχεδιασμός μονάδων που θα συνδυάζουν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες διαφορετικά είδη παροχών και οι οποίες θα εντάσσονται τόσο στην περιοχή του campus όσο και σε άλλους δημόσιους χώρους που θα μελετηθούν σχετικά ώστε να φιλοξενήσουν αυτές τις συχνά παρασιτικές δομές.

Το υπόβαθρο είναι καταρχήν συνολικά η πόλη της Ξάνθης και περιλαμβάνει τόσο το campus όσο και την πόλη καθαυτή, αλλά μόνο σε ότι αφορά σημεία τα οποία να επιτρέπουν την παρασιτική λειτουργία των ζητούμενων μονάδων. Οι μονάδες μπορούν να λειτουργούν ως κατοικίες έκτακτης ανάγκης ή ως κύτταρα όπου φιλοξενούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτές που προτείνονται, χωρίς να είναι δεσμευτικές, είναι η δραστηριότητα του ύπνου-ανάπαυσης, της προσωπικής υγιεινής, της εργασίας, του φαγητού και της αποθήκευσης. Τα κύτταρα που θα προορίζονται για κάθε μία δραστηριότητα θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να συντίθενται σε πιο πολύπλοκες δομές με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς τους. Η σύνδεσή τους με τα απαραίτητα δίκτυα για τη λειτουργία τους μπορεί να στηρίζεται σε δύο λογικές α) στη λογική της δημιουργίας υποδομών με κατασκευές-υποδοχείς για plug-in εγκατάσταση των κυττάρων σε χώρους που κάτι τέτοιο κρίνεται εφικτό και β) στην παρασιτική ανάπτυξη των κυττάρων σε σχέση με ήδη υπάρχοντα, δημόσια κτήρια. Είναι προφανές ότι τόσο στην μονοκυτταρική τους κατάσταση όσο και στη συνδυαστική εκδοχή τους πρέπει να είναι δυνατή η αποσυναρμολόγησή τους και η μεταφορά τους. Επιπλέον το κάθε κύτταρο θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύεται σε κάποια «κλειστή» και προστατευμένη μορφή. Οι διαστάσεις των κυττάρων τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή μορφή τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη το σύστημα αποθήκευσης, τη δυνατότητα συναρμολόγησης με άλλα κύτταρα καθώς και τα ανθρωπομετρικά δεδομένα.

Προτεινόμενες αναφορές σχετικές με θέμα, προερχόμενες από διαφορετικά πεδία και σχετικό υλικό μπορούν να βρουν αλλά και να αναρτήσουν οι ομάδες στο:

http://parasitehousingcell.blogspot.com/

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Σε ότι αφορά τη μεθοδολογία προσέγγισης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται συνύπαρξη θεωρητικών αναφορών και παραδειγμάτων και στην αξιολόγησή τους και την οικειοποίηση τους μέσα από μία κριτική τοποθέτηση. Σημαντική κρίνεται επίσης η παράλληλη επεξεργασία των ζητουμένων του θέματος, ώστε η έννοια της κλίμακας να εμφανίζεται αποσυνδεδεμένη από την πρόοδο της μελέτης. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα γίνονται παρουσιάσεις-διαλέξεις από τους διδάσκοντες του μαθήματος κι από προσκεκλημένους καθηγητές κι ομιλητές. Η συμμετοχή των φοιτητών τόσο σε αυτές όσο και στις ενδιάμεσες παραδόσεις κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Παράλληλα, το υλικό του μαθήματος και των ομάδων θα υπάρχει διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο ώστε να ενισχυθεί κατά το δυνατόν η συλλογικότητα του εργαστηρίου.

3. ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος του μαθήματος είναι η αντιμετώπιση ενός θέματος με θεωρητικό και σχεδιαστικό ενδιαφέρον που κινείται από την κλίμακα της πόλης έως την κλίμακα του αντικειμένου. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης του θέματος όχι σε στάδια ανάλογα με την κλίμακα του σχεδιασμού αλλά ανάλογα με την εμβάθυνση σε κάθε ζητούμενο.

Οι ενδιάμεσες παραδόσεις και η δημιουργία αρχείου τόσο σε ότι αφορά την δουλειά κάθε ομάδας όσο και τη συνολική δουλειά του εργαστηρίου αποσκοπεί στην καλλιέργεια μίας συλλογικότητας που προωθεί τη γνώση μέσα από την αλληλεπίδραση των ομάδων μεταξύ τους.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η εκπόνηση του θέματος θα γίνει στο χειμερινό εξάμηνο. Αρχικά θα ξεκινήσει με τη βιβλιογραφική έρευνα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα στάδια της προκαταρκτικής μελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής. Η βιβλιογραφική έρευνα εστιάζεται στην ανάλυση του θέματος της κατοίκησης σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με παραδείγματα από συναρμολογούμενες, φορητές κλπ. κατασκευές. (modular, mobile, plug-in, DIY, κλπ). Στη συνέχεια, στο στάδιο του σχεδιασμού γίνεται μία καταγραφή των πιθανών θέσεων-υποδοχέων των προς σχεδίαση κατασκευών, μέσα από μια διαδικασία ψυχογεωγραφικής ανάγνωσης της πόλης της Ξάνθης ενώ ταυτόχρονα γίνεται ο σχεδιασμός ειδικών κατασκευών που τοποθετούμενες σε κατάλληλα σημεία στο campus θα φιλοξενούν πλήθος από τέτοιες κατασκευές. Ο σχεδιασμός των ίδιων των κατασκευών που θα γίνεται παράλληλα, θα κατευθύνει με τις προδιαγραφές του και τις προδιαγραφές των υποδοχέων.

Τα επιμέρους στάδια θα παρουσιάζονται και θα παραδίδονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Κάθε ενδιάμεση παράδοση είναι υποχρεωτική και θεωρείται προαπαιτούμενη για τη συνέχιση του επόμενου σταδίου. Η παράδοση για κάθε στάδιο θα πραγματοποιείται με δύο τρόπους, την ημέρα της παρουσίασης: α. στην αίθουσα του έτους και β. στον ιστότοπο www.dropbox.com [θα σταλεί σχετική πρόσκληση στο email κάθε ομάδας]. Ειδικότερα:

4.1 Το στάδιο της Βιβλιογραφικής Έρευνας και Ανάλυσης, που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί βιβλιογραφική έρευνα, με αναζήτηση και μεταγραφή υλικού σε ότι αφορά τα ζητήματα της κατοίκησης, της κατασκευής μεταφερόμενων και συναρμολογούμενων μονάδων έκτακτης ανάγκης και υποδοχέων καθώς και της παρασιτικής ανάπτυξης κτηριακών δομών σε δημόσιους χώρους. Το υλικό, θεωρητικό ή παραδείγματα θα συνοδεύεται από γραπτά ή εικονογραφικά σχόλια από την ομάδα που το οικειοποιείται. Η παρουσίαση αυτού του σταδίου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις 25.10.10 στις 12:00 στην αίθουσα του έτους. Τα ζητούμενα είναι:

1. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο της έρευνας, με κείμενο, εικόνες, σχέδια και ό,τι προκύπτει από την έρευνα.

[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α1_surname1_surname2_surname3.ppt” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

2. 1 τεύχος Α3 με το συνολικό υλικό.

[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α1_surname1_surname2_surname3.pdf ” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

4.2 Το στάδιο της Προκαταρκτικής Μελέτης, το οποίο θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010, αφορά την αρχική σχεδιαστική προσέγγιση στο θέμα. Σε αυτό το στάδιο η ομάδα θα δηλώσει τις προθέσεις της τόσο σε ότι αφορά τις κυτταρικές κατασκευές, όσο και σε ότι αφορά την κατασκευή-υποδοχέα αλλά και την ψυχογεωγραφική ανάγνωση της πόλης της Ξάνθης. Θα γίνει καταγραφή των σημείων εκείνων που μπορούν να δεχθούν τις κατασκευές μέσα στην πόλη και θα καταγραφούν οι προδιαγραφές και θα σχεδιαστούν σε επίπεδο προμελέτης τόσο οι κυτταρικές δομές όσο και η κατασκευή-υποδοχέας. Η παρουσίαση αυτού του σταδίου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις 15.11.10 στις 12:00 στην αίθουσα του έτους. Τα ζητούμενα είναι:

1. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο της μελέτης, με κείμενο, εικόνες από τα ψηφιακά μοντέλα, φωτογραφίες από τις μακέτες, σχέδια.

[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α2_surname1_surname2_surname3.ppt” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

2. 1 τεύχος Α3 με το συνολικό υλικό (επικαιροποιημένο το τεύχος της προηγούμενης παράδοσης).

[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α2-surname1_surname2_surname3.pdf ” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

4.3 Το στάδιο της Οριστικής Μελέτης, το οποίο θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010, αφορά την οριστική μελέτη της πρότασης. Σε αυτό το στάδιο οι κυτταρικές δομές και οι πιθανοί συνδυασμοί τους καθώς και η κατασκευή-υποδοχέας θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί σε επίπεδο οριστικής μελέτης. Τα σημεία μέσα στην πόλη θα παρουσιάζονται με τις προτεινόμενες κυτταρικές δομές. Η παρουσίαση αυτού του σταδίου μελέτης θα πραγματοποιηθεί στις 13.12.10 στις 12:00 στην αίθουσα του έτους. Τα ζητούμενα είναι:

1. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο της μελέτης, με κείμενο, εικόνες από τα ψηφιακά μοντέλα, φωτογραφίες από τις μακέτες, σχέδια και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο

[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α3_surname1_surname2_surname3.ppt” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

2. 1 τεύχος Α3 με το το συνολικό υλικό (επικαιροποιημένο το τεύχος των προηγούμενων παράδοσεων).

[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α3_surname1_surname2_surname3.pdf ” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

4.4 Το στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής

Το στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής, το οποίο θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η Μελέτη Εφαρμογής των κυτταρικών δομών σε όλες τους τις πιθανές εκδοχές και της κατασκευής-υποδοχέα. Επίσης θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της ένταξης των κυτταρικών δομών στην πόλη.

1. 1 αρχείο Powerpoint με 10 slides, στα οποία θα παρουσιάζεται το σύνολο της μελέτης, με κείμενο, εικόνες από τα ψηφιακά μοντέλα, φωτογραφίες από τις μακέτες, σχέδια

[α. σε cd στην αίθουσα και β. upload το αρχείο στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Β1_team_x.ppt” – όπου x o αριθμός της κάθε μίας από τις έως τρεις ομάδες]

2. 1 τεύχος Α2 με το συνολικό υλικό (επικαιροποιημένο το τεύχος των προηγούμενων παραδόσεων).

[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α4_surname1_surname2_surname3.pdf ”]

4.5 Τελική Παράδοση

Στο χρονικό διάστημα που έπεται και μέχρι τη λήξη του εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση των ζητούμενων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν στην τελευταία παρουσίαση, για την παράδοση του θέματος στην περίοδο της εξεταστικής. Για την παράδοση, τα ζητούμενα είναι:

1. πινακίδες Α2 με κατόψεις, όψεις, τομές σε κλίμακες 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10

2. μακέτα σε κλίμακα 1:20, 1:10

3. 3 πινακίδες Α2 με φωτογραφίες από τα μοντέλα και επεξηγηματικά κείμενα (μέσα στο τεύχος που αναφέρεται ως ζητούμενο 4)

[α. οι πινακίδες στην αίθουσα και β. upload τα αρχεία στο dropbox. Τα σχέδια θα είναι μεμονωμένα σε αρχεία jpg ή eps, η μακέτα σε φωτογραφίες σε αρχεία jpg και συνολικά οι πινακίδες σε αρχεία jpg ή pdf. Τα ονόματα των αρχείων θα είναι της μορφής “Α5_surname1_surname2_surname3.jpg” – όπου surname το επώνυμο του κάθε φοιτητή της ομάδας με λατινικούς χαρακτήρες]

4. 1 τεύχος Α2 με το συνολικό υλικό (επικαιροποιημένο το τεύχος των προηγούμενων παραδόσεων).

[α. παράδοση του τεύχους στην αίθουσα και β. upload το αρχείο σε μορφή pdf στο dropbox. Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής “Α5_surname1_surname2_surname3.pdf ”]

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Βενιεράκης - Βιαροπούλου - Ζάχος - Μαυρουδήsxolia

Ομάδα 6: Αηδόνης - Βαρδαξής - Οικονομίδου - Σουραβλής


Σημειώσεις Μαθήματος - 12/10/2010

Σημειώσεις Μαθήματος

Βαρελά-Θεοδωρούδη-ΚαράμπαληΤετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α

1. Βλάχος-Καραχάλιος-Παπαχριστοδούλου
2. Βενιεράκης-Βιαροπούλου-Ζάχος-Μαυρουδή
3. Γιαννακόπουλος-Αποστολίδης-Κουβίδης-Σγουροπούλου
4. Βαρελά-Καράμπαλη
5. Καλαιτζίδης-Μητσούλη-Νιώτης-Χεριανίδης
6. Αηδόνης-Βαρδαξής-Σουραβλής-Οικονομίδης
7. Κολιού-Πόπε-Αθανασιάδου-Ιωσηφίδου
8. Μπούση-Κλείτσα-Κούβαρη-Τρίμμη

Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

Αναφορές...

http://inhabitat.com/2007/06/08/prefab-friday-container-city/
http://inhabitat.com/2007/05/04/prefab-friday-lot-ek-container-home-kit-cmk/
http://inhabitat.com/2010/08/18/plug-your-hexagonal-house-into-this-vertical-city/

http://designmuseum.org/design/archigram

http://www.housedesignidea.com/modular-prefab-house-with-smart-inovation-concept-by-tighe-architect/
http://www.housedesignidea.com/bicycle-rack-prefabrication-modular-house-design-by-palo-alto-architect/
http://www.housedesignidea.com/modular-minimalist-design-of-case-house-by-john-pardey-architects/
http://www.housedesignidea.com/modular-house-design-module-ark-by-sponge-architects/
http://www.treehugger.com/files/2008/02/oft-plug-in-housing.php

http://www.haririandhariri.com/

http://www.archilab.org/public/2000/catalog/actar/actaren.htm
http://www.gausaraveauarq.com/index.php/practica/tipologia/housing/living_lands_-_sistema_k
http://www.gausaraveauarq.com/index.php/practica/tipologia/housing/

http://storiesofhouses.blogspot.com/
http://www.hackitectura.net/osfavelados/etsa_hack/03_04/gausa_kithouses.html

http://www.scrapbookscrapbook.com/DAC-ART/modular-kit-houses.html

http://www.amazon.com/Transformable-House-Architectural-Design/dp/0471496057#reader_0471496057

http://www.amazon.com/dp/1423600290/ref=rdr_ext_sb_ti_sims_1#reader_1423600290

http://www.amazon.com/Adaptable-House-Designing-Homes-Change/dp/0071377468/ref=pd_sim_b_4#reader_0071377468

http://www.google.gr/images?q=emergency+houses&oe=utf-8&rls=org.mozilla:el:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=N8GjTL65CpuU4gb3qZD2Ag&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCUQsAQwAA&biw=1169&bih=569

http://www.rehousing.rmit.edu.au/pdfs/pages46-67.pdf
http://inhabitat.com/2010/08/06/one-modular-prefab-homes-are-like-legos-for-adults/

http://architecture.myninjaplease.com/?p=944
http://www.entekhabi.org/parasite-architecture/
http://www.rps.psu.edu/0009/parasite.html
http://www.naipublishers.nl/architecture/parasite_e.html
http://www.freewebs.com/parasitic-architecture/
http://www.gerjanstreng.eu/files/T02%20essay%20parasitic%20architecture.pdf
http://www.amfibischwonen.nl/a4/PAC055.html
http://archtech.gr/blog/?p=558
http://bldgblog.blogspot.com/2010/07/permanent-state-of-insurrection.html
http://www.youtube.com/watch?v=NXI_juf-QzM&feature=related
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yhNFJt6QNjgJ:www.cultural-olympiad.gr/ephemeralcompetition/gr/B1.Introduction%2520by%2520Maria%2520Theodorou.gr.doc+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE&cd=2&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://rp.web.auth.gr/rp/files/document/Diplomatiki_Land2.pdf και http://rp.web.auth.gr/rp/supply/show.html?id=625

http://www.greekarchitects.gr/gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B5%CF%82/%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7-id746

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=30&ct=19&artid=4568208
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_11_11/01/2009_298508
http://www.sadas-pea.gr/ARXITEKTONES%2076.pdf
http://www.neme.org/main/1164/complex-urbanism
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dtjC6FkgbusJ:www.cultural-olympiad.gr/ephemeralcompetition/en/B4.Parasitism%2520in%2520Architecture%2520by%2520Andrew%2520Benjamin.doc+andrew+benjamin+parasites&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://www.basilisk.com/basilisk2/ECRITS2/ab_wn03.html
http://entertainment.webshots.com/album/91065818NncDvz?start=24

http://www.ntua.gr/archtech/sma/sma-02.htm

http://www.yppo.gr/5/g5181.jsp?obj_id=126
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1290552/Tesco-launches-DIY-flatpack-home-9-999-19-998-Clubcard-points.html

http://www.reconstruction.gr/actions_dtls.php/24